Gerard Vugts
Kriekenakker 40
5066 MK Moergestel
E-mail: vrm@gerard-vugts.nl
Tel: 013-5133939
Mob: 06-13147378

Home

VRM is gespecialiseerd in analyse en advisering van risico’s op het gebied van (brand)veiligheid alsmede het voldoen aan wet- en regelgeving.
Op basis van een inventarisatie, analyse en evaluatie doen wij aanbevelingen om de gesignaleerde risico’s te verkleinen c.q. weg te nemen.

Producten VRM:

 • Ontwikkelen en opstellen ontruimingsplan volgens NEN 8112
 • Ontwikkelen en opstellen BHV -plan volgens NEN 4000
 • Uitvoeren RI&E (BHV) conform art. 5 ARBO wet
 • Opzetten van veiligheidstekenwerk conform NEN 1414
 • Organiseren en begeleiden ontruimingsoefeningen
 • Aanvragen van gebruiksvergunning en/of gebruiksmelding
 • Maatwerk op basis van intake gesprek; Fire safety advies werkzaamheden

Volledig bevoegd en gecertificeerd voor het geven van:

 • BHV trainingen opleiding en herhalingen
 • AED trainingen
 • EHBO opleidingen en herhalingen
 • AED opleidingen en herhalingen
 • VCA basis en Vol
 • BBMI (Beheerder Brandmeldinstallatie)
 • Tevens volledig brandweerinstructeur


Sponsor van Het BeterBoek
Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voorde kinderafdeling en dagbehandeling in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis.
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!