Gerard Vugts
Kriekenakker 40
5066 MK Moergestel
E-mail: vrm@gerard-vugts.nl
Tel: 013-5133939
Mob: 06-13147378

Noodplankoffer

Stelt u zich eens voor: het brandalarm begint te loeien en al uw collega’s lopen verward door elkaar. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Waarom doet de lift het niet? Vanwege de rookontwikkeling ziet niemand meer wat. Verwarring slaat om in paniek en er ontstaat een duwpartij bij de uitgang. Uw collega’s zijn nét op tijd het gebouw uit. Maar is iedereen er eigenlijk wel?

En op dat moment staat de plaatselijke brandweer voor de deur. Ook zij willen een hoop informatie van u en het pand/bedrijf.

Het ontvangstcomité, meestal de receptioniste, hoeft maar een ding te doen. Het aanwijzen van de noodplankoffer, welke geplaatst is bij de Brandmeldinstallatie. Hierin zit alles wat de brandweer nodig heeft. Het Ontruimingsplan, lopers/keycard en duidelijke tekeningen/plattegronden met hierop voor de brandweer de belangrijke zaken.

Tevens is de noodplankoffer uitstekend geschikt voor het moment dat de balie/receptiebrandmeldinstallatie niet is bemand. Te denken aan de avond en nachturen.noodplankoffer

Een situatie zoals hierboven beschreven ontstaat maar al te snel wanneer u niet bent voorbereid. Het hebben van een brandmeldcentrale is slechts het beginpunt. Wanneer er in uw pand een brandmeldcentrale aanwezig is, bent u verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Ook in sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening is een ontruimingsplan verplicht. Bovendien zijn bedrijven volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om “doeltreffende maatregelen” te treffen voor een eventuele evacuatie en om te zorgen dat werknemers “de nodige passende maatregelen” kunnen nemen in geval van nood. Met een ontruimingsplan en de bijbehorende ontruimingsplattegronden zorgt u ervoor dat u aan deze wettelijke eisen voldoet.

 

Prijs Noodplankoffer € 177.50 (Exclusief btw en verzendkosten).

 

VRM is gespecialiseerd in analyse en advisering van risico’s op het gebied van (brand)veiligheid alsmede het voldoen aan wet- en regelgeving.
Op basis van een inventarisatie, analyse en evaluatie doen wij aanbevelingen om de gesignaleerde risico’s te verkleinen cq weg te nemen.
Producten VRM:noodplankoffer2

 • Ontwikkelen en opstellen ontruimingsplan volgens NEN 8112
 • Ontwikkelen en opstellen Bedrijfsnoodplan
 • Ontwikkelen en opstellen BHV -plan volgens NEN 4000
 • Uitvoeren RI&E (BHV) conform art. 5 ARBO wet
 • Opzetten van veiligheidstekenwerk conform NEN 1414
 • Uitvoeren Brandveiligheidscan (0-meting)
 • Organiseren en begeleiden ontruimingsoefeningen
 • Begeleiding bij aanvragen van Gebruiksvergunning en/of gebruiksmelding
 • Maatwerk op basis van intake gesprek; Fire safety advies werkzaamheden

Volledig bevoegd en gecertificeerd voor het geven van:

 • BHV trainingen opleiding en herhalingen
 • EHBO opleidingen en herhalingen
 • AED opleidingen en herhalingen
 • VCA basis en Vol
 • BBMI (Beheerder Brandmeldinstallatie)
 • Tevens volledig brandweerinstructeur

VRM helpt u om snel en effectief een ontruimingsplan en het bijbehorende (ontruimings) tekenwerk op te stellen, inclusief de ontruimingsplattegronden. We nemen daarbij de norm NEN 8112 als leidraad. Deze norm van het nationale normalisatie instituut geeft aanwijzingen voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan en ontruimingplattegronden (NEN 1414). Zo weet u zeker dat uw ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen en – belangrijker nog – goed werkt.

Tevens leveren wij alle voorkomende merken AED’s en toebehoren zoals elektroden, opbergkasten, AED-trainers enz.
Leverancier van kleine blusmiddelen: schuim, Koolzuursneeuw blussers, Brandslanghaspels, rookmelders en verbandtrommels.

Geheel vrijblijvend kunt u een afspraak maken voor een informatief kennismaking gesprek.