Gerard Vugts
Kriekenakker 40
5066 MK Moergestel
E-mail: vrm@gerard-vugts.nl
Tel: 013-5133939
Mob: 06-13147378

Ontruimingsplan

Uiteraard heeft u alles in het werk gesteld uw pand veilig in te richten voor uw medewerkers en bezoekers en heeft u de kans op calamiteiten tot een minimum beperkt. Toch kunnen er altijd situaties ontstaan waar u niet op voorbereid bent. En dan is het zaak dat u kunt vertrouwen op een professioneel ontruimingsplan.

Een door ons opgesteld ontruimingsplan omvat, een omschrijving van vluchtroutes en de locatie van onder andere brandblusmiddelen, ontruimingsplattegronden en procedures voor een veilige ontruiming bij calamiteiten. Taakomschrijvingen en duidelijke instructies over wie wat moet doen. Het ontruimingsplan kan van levensbelang zijn bij calamiteiten.

Als u meer wilt weten, neemt u dan contact met ons op. Wij informeren u graag vrijblijvend.

Is een ontruimingsplan verplicht?

Zo’n plan schrijven is dan ook werk voor specialisten. Deskundigen voor wie de veiligheid van uw personeel en bezoekers alle prioriteit heeft. VRM helpt u graag uw medewerkers met een veilig gevoel hun werk te laten doen, zodat er geen paniek ontstaat bij ongewenste en/of onverwachte situaties.

De door ons gemaakte ontruimingsplannen zijn gebaseerd op de NEN 8112.

Wanneer is een ontruimingsplan verplicht

Door de genoemde voorziening is het vluchten bij brand in een groot gebouw dus minder gevaarlijk, het systeem zorgt voor een vroegtijdige alarmering van de aanwezige personen.

Ontruiming van gebouwen is één van de eisen van de Arbowet, waarin ondermeer wordt aangegeven dat veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek gewaarborgd moeten zijn (Arbowetgeving hfdst. 2, artikel 3.1.E)

Om dit te bereiken dient, conform de arbowetgeving hfdst. 3, een organisatie te beschikken over een bedrijfshulpverleningsorganisatie en een gedegen ontruimingsplan. Dit staat eveneens vermeld in het bouwbesluit 2012 hfdst. 6.

Inhoud van uw ontruimingsplan

In het ontruimingsplan omschrijft u de functie, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft.

Zet het ontruimingsplan zó op dat de brandweer het kan toetsen. Maakt het ontruimingsplan onderdeel uit van een bedrijfsnoodplan of bedrijfshulpverleningsplan? Maak er dan een zelfstandig en uitneembaar stuk van.
Bij het opstellen en actueel houden van het ontruimingsplan kan het best worden gewerkt volgens de NEN 8112.