Gerard Vugts
Kriekenakker 40
5066 MK Moergestel
E-mail: vrm@gerard-vugts.nl
Tel: 013-5133939
Mob: 06-13147378

BBMI

Bedrijven die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie dienen te zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI). Tijdens de cursus BBMI staan de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie centraal, zoals in de Wet is vastgelegd (NEN 2654-1 & 2).

Taakomschrijving BBMI

Een BBMI fungeert als eerste aanspreekpunt voor de brandweer en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en onderhouden van de installatie om ongewenste meldingen en storingen te voorkomen. Een tijdige signalering biedt de mogelijkheid preventieve maatregelen te nemen, bespaart u en de brandweer onnodig uitrukken en waarborgt de bedrijfsveiligheid.

De cursus

De cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de bediening en het technische beheer van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. De cursus bestaat uit een lesdag van 09.00 tot 16.00 uur en een lesdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en wordt verzorgd door zeer ervaren docenten. Tussen beide lesdagen zit een periode van 2 weken. In deze tijd dient u een aantal opdrachten uit te werken in uw eigen organisatie.