Gerard Vugts
Kriekenakker 40
5066 MK Moergestel
E-mail: vrm@gerard-vugts.nl
Tel: 013-5133939
Mob: 06-13147378

BHV

Basisopleiding Bedrijfshulpverlener

Wat zijn bedrijfshulpverleners?
Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig- dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de bedrijfshulpverleners er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

BHV

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. Sinds 1994 eist de Arbowet dat elke werkgever de veiligheid van klanten en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van BHV-er(s). Hebt u personeel in dienst? Dan bent u wettelijk verplicht ten minste één persoon aan te wijzen als bedrijfshulpverlener en moet er altijd een BHV‘er binnen uw bedrijf aanwezig te zijn.
BHV opleidingen

VRM verzorgt verschillende BHV trainingen voor zowel werkgevers als werknemers. In het hele land worden deze BHV opleidingen & trainingen gegeven door zeer ervaren docenten. Om een idee te geven van de lesstof zetten we onderstaand de onderwerpen uit de Basisopleiding BHV voor u op een rij:

Inhoud

Onderdeel Eerste Hulp:

  • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
  • Uitwendige wonden
  • Kneuzingen en verstuikingen
  • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
  • Brandwonden
  • Reanimatie
  • Gebruik van de AED

Onderdeel Brandbestrijding en Ontruiming:

  • Brand en gevaren bij brand
  • De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming
  • Voorbereiding van een ontruiming

Herhaling BHV

Houd kennis en vaardigheden up-to-date! Dat kan door deelname aan de ééndaagse BHV Herhalingscursus. Daarmee zorgt u voor verlenging van de geldigheid van het BHV Diploma. En uw werkgever voldoet aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor een veilige werkplek.

Inhoud

De BHV herhaling bestaat uit één lesdag van 09.00 tot 16.00 uur waarin de hoofdpunten van de basiscursus BHV opnieuw worden geoefend. De korte, praktijkgerichte cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten.